Od 1.09.2020 do 31.08.2022r. nasze liceum będzie jedną z 6 szkół partnerskich projektu  Erasmus+ zatytułowanego "STEM in the LIFE"”(Nauki ścisłe, technologia, inżynieria i matematyka w naszym życiu”)  Jest to projekt KA229promujący nauki ścisłe, nowe technologie, inżynierię, matematykę oraz kwestie robotyki, kodowania, druk 3D. Podczas  2 - letniej współpracy powstanie zespół 6 szkół: z Turcji (Karaman), Rumunii (Bukareszt), Macedonii Północnej (Scopje), Polski i dwie szkoły z Hiszpanii (Valdemoro i Alcorcon), z których jedna będzie koordynatorem całego projektu. 

 

Celem projektu jest: 

  • rozwijanie zamiłowania do nauk ścisłych, umiejętności krytycznego myślenia, kreatywności i tak zwanej intelektualnej ciekawości.  
  • Oprócz tego, uczniowie będą kształcić umiejętność współpracy w zespole, a także formułowania i rozwiązywania problemów podczas kodowania, zajęć z robotyki, projektowania w 3D i korzystania ze stron Web.2.0.  
  • Wspólna praca nad projektem niewątpliwie przyczyni się do poszerzenia kręgu znajomych wśród różnych grup narodowościowych i kulturowych, wzmacniając poczucie tolerancji i zrozumienia dla wartości ogólnoeuropejskich 
  • Ważne są również korzyści wynikające z posługiwania się językiem angielskim jako narzędziem komunikacji w skali międzynarodowej.  

Terminarz spotkań szkół partnerskich 

X. 2020r. - pierwszy wyjazd (2 nauczycieli) jest do Hiszpanii. Tytuł spotkania: “STEM w XXI wieku”. 

XII. 2020r.- drugi wyjazd (5 uczniów i 2 nauczycieli) będzie miał miejsce do Północnej Macedonii. Tytuł spotkania: “STEM - plakat”  

V. 2021r.- trzecie spotkanie jest w Polsce, w Gdańsku. Tytuł spotkania: ”Czym jest STEM?”  

X. 2021r.-czwarty wyjazd (5 uczniów i 2 nauczycieli) będzie  do Hiszpanii. Tytuł spotkania: ”Czym jest kodowanie?”  

II.2022r.- piąty wyjazd (5 uczniów i 2 nauczycieli) jest planowany do Rumunii. Tytuł spotkania: “Czym jest robotyka?” 

V.2022r.- ostatni, szósty wyjazd, (5 uczniów i 2 nauczycieli)  jest do Turcji. Tytuł  

spotkania: “Czym jest projektowanie w 3D?” 

(Ze względu na pandemię Covid -19 terminarz ten uległ na razie zawieszeniu

11.11.2020 r. I spotkanie online na Zoomie partnerów projektu. Omawianie kwestii zmiany harmonogramu działań ze względu na pandemię Covid-19.  

 

9.12.20r. II spotkanie online w aplikacji meet.google.com. -omawianie spraw utworzenia wspólnej strony projektu, zorganizowania konkursu na logo i slogan, wybór uczniów do projektu. W spotkaniu uczestniczyli: Joanna Łaszcz, Marzena Drywa, Mariusz Walas, Beata Walas. 

 

Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+ 

Szkolny koordynator projektu "STEM in the life" Beata Walas