adt-studio-84340.jpg

(adT) STUDIO to wynik współpracy między szkołą ZSO nr 5 w Gdańsku i Akademią Dynamiczna Tożsamość (adT)

Obecność (adT) w szkole to synergia i zaangażowanie całej społeczności szkolnej (kadry pedagogicznej, administracji i każdego, kto wspiera otwarte podejście do edukacji i wychowania jako inwestycję w rozwój dziecka – ucznia) poprzez pracę w triadzie wychowawczej:

adt-studio-84344.jpg

Nasze działania na rzecz macierzystej szkoły to:

Działania na rzecz gdańskich szkół:

Autorzy programu przedmiotu i prowadzący sesje lekcyjne to polsko-holenderska para nauczycieli, szkoleniowców i ekspertów: Beata Staszyńska-Hansen i Onno Hansen-Staszyński.

adt-studio-84347.jpg

METRYKA PROJEKTU SZKOLNEGO "REDAKCJA"

Projekt szkolny "REDAKCJA" rozpoczął się w zdalnej szkole, w maju 2020 roku, na 6 sesji przedmiotowej - online w Teamsie - w klasach Id3, Id4, a publikacja Blog postów uczniów rozpoczęła się dn. 25 czerwca 2020.

Tematyka pierwszego posta dotyczyła „Wpływ komunikacji online na mnie w czasach pandemii”.

Zespół redakcyjny:
Opieka merytoryczna – koncepcja – realizacja/ redaktorzy prowadzący: Beata i Onno Staszyńscy-Hansen 
Opieka językowa: Agata Klimkiewicz 
Opieka pedagoga szkolnego: Halina Weiss 
Autorzy blog postów - uczniowe (Id3, Id4 - grupy medialne) ZSO nr 5 w GDAŃSKU – IV Liceum Ogólnokształcące z OMS 
KLASA POD PATRONATEM AKADEMII DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ – (adT) STUDIO 
PRZEDMIOT: Współczesne media – „Ja” jako skuteczne narzędzie w komunikacji 
Copyright by (adT) STUDIO 
Gdańsk 2020  

Zapraszamy do lektury!