Pedagog szkolny/ doradca zawodowy: mgr Halina Weiss

Konsultacje dla rodziców/opiekunów odbywają się w godzinach pracy pedagoga/doradcy zawodowego, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, tel. (58) 343-13-06 w. 25

lub 0 58 682 40 25

POKÓJ 08 - BUDYNEK A, PARTER

Poniedziałek: 

8:30– 14:30

Wtorek: 

8:30 – 14:15 

Środa: 

10:20 – 16:20 

Czwartek: 

8:30 – 14:45 

Piątek: 

8:30 – 12:30 

Pedagog szkolny/ pedagog specjalny: mgr Beata Lichota

tel. 0 58 682 40 43

POKÓJ 23 - BUDYNEK A, I piętro

Poniedziałek: 

10:00– 14:00

Wtorek: 

11:20 – 16:20

Środa: 

8:15 – 13:15

Czwartek: 

9:45 – 14:45 

Piątek: 

9:30 – 14:30 

Zadania pedagoga szkolnego

 Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w IV LO w Gdańsku skierowana jest do ucznia doświadczającego:

 • kryzysu rozwojowego
 • napięcia emocjonalnego, stresu
 • przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej
 • trudności adaptacyjnych w środowisku szkolnym
 • trudności związanych z tożsamością płciową
 • trudności w kontaktach interpersonalnych
 • trudności związanych z funkcjonowaniem w środowisku szkolnym, rówieśniczym
 • niskiego poziomu motywacji do nauki
 • trudności związanych z zarządzaniem czasem

 Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w IV LO w Gdańsku skierowana jest do rodzica/opiekuna doświadczającego:

 • kryzysu wychowawczego
 • trudności związanych z niskim poziomem motywacji do nauki u swojego dziecka
 • trudności związanych z absencją szkolną swojego dziecka

Polecane strony internetowe:

 • http://www.cik.sos.pl/ Centrum Interwencji Kryzysowej
 • http://www.przemoc-w-rodzinie.pl/ Przemoc w rodzinie
 • http://fdn.pl/edukacja Fundacja Dzieci Niczyje
 • http://www.116111.pl/ Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
 • http://ps.cik.sos.pl/ Poradnia Zdrowia Psychoseksualnego
 • http://www.gcpu.pl/ Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień

 Instytucje pomocowe dla dziecka i rodziny:

 • http://www.cik.sos.pl/ Centrum Interwencji Kryzysowej (Poradnia Rodzinna – Zespół Psychologicznego Wspierania Rodziny, Poradnia dla Młodzieży „Impuls”)
 • http://www.narkotykiinfo.pl Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko”
 • http://www.mopr.gda.pl Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
 • http://monar.org Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR (NZOZ)
 • http://www.raclawicka.gda.pl Ośrodek Terapii dla Dzieci i Młodzieży z Rodzin Alkoholowych (PZOZ)
 • www.fundacjafosa.pl Fundacja Fosa
 • www.poradnianasolcu.pl Poradnia na Solcu
 • Centrum Interwencji Kryzysowej
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
 • Centrum Rozwoju Talentów

MIEJSCA BEZPŁATNEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ:

 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 7
  Gdańsk, ul. Traugutta 82, tel. (58) 341-39
 2. Centrum Interwencji Kryzysowej
  Gdańsk Nowy Port, ul. Gustkowicza 13, tel. (58) 511-01-21
 3. Gdański Ośrodek pomocy psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży
  Gdańsk ul. Racławicka 17, tel. (58) 347-89-30
 4. Fundacja oparcia społecznego aleksandry „fosa”
  Gdańsk, ul. Chopina 42, tel. (58) 344-96-00
 5. Fundacja wspierania rodzin „przystań”
  Gdańsk, ul. Mickiewicza 9/11, tel. 505-034-567
 6. Poradnia zdrowia psychicznego
  Gdańsk Nowy Port, ul. Oliwska 62, tel. (58) 343-33-63
 7. Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży „gospody-med”
  Gdańsk, ul. Gospody 7, tel. (58) 556-27-23
 8. Centrum zdrowia psychicznego „optimmed”
  Gdańsk, ul. Jaskółcza 7/15, tel. (58) 305-24-12
 9. Gdańskie centrum profilaktyki uzależnień
  Gdańsk, ul. Dyrekcyjna 5, tel. (58) 320-02-56