Dyrektor ZSO nr 5 - mgr Beata Czaja

Zastępca dyrektora ZSO nr 5 - mgr Izabela Zubrzycka

Zastępca dyrektora ZSO nr 5 - mgr Paweł Pagieła

L.P.
IMIĘ I NAZWISKO
Nauczane przedmioty
1
ANDERWALD MARIA
wychowanie fizyczne
2
ANOLIK JOANNA
j. niemiecki
3
ANUSZEWSKA  DANUTA
bibliotekarz
4
BUTOWSKA EWA
informatyka
5
CELARY DOROTA
nauczyciel wspomagający
6
CHORĄŻEWICZ ALICJA
j.polski
7
CZAJA BEATA
historia
8
DARGIEWICZ ŁUKASZ
j. angielski
9
DRYWA MARZENA
fizyka, informatyka
10
FAMIELEC MONIKA
j. rosyjski
11
FILIPIONEK PIOTR
taktyki i techniki interwencji
12
FIJOŁ ARIEL
 wychowanie fizyczne, trener piłki siatkowej
13
FUROWICZ-BOBROWSKA JOANNA
psycholog
14
GOETTEL NATALIA
bibliotekarz
15
GROTH JAKUB
wiedza o ochronie przeciwpożarowej i ratownictwie
16
GRUDZIECKI SEBASTIAN
rola i zadania KAS
17
GRZESZKIEWICZ SARA
matematyka
18
GRZYB WOJCIECH
wychowanie fizyczne, trener piłki siatkowej
19
HAU ANNA
j. rosyjski
20
JANICKA - SZPAŁA JOANNA
j. polski
21
KLIMKIEWICZ AGATA
j. polski
22
KLUCZYK ŁUKASZ
historia, HiT
23
KOCAJ ANNA
rola i zadania KAS
24
KOLARZYK JOLANTA
historia
25
KONTEK ANNA
matematyka
26
KRYSZTOFIAK PIOTR
religia
27
KURPIEWSKA NATALIA
biologia
28
LEWANDOWSKA ALINA
biologia
29
LICHOTA BEATA
pedagog
30
KAWECKI MACIEJ
samoobrona
31
KĄDZIELA TOMASZ
prewencja
32
KĘDZIORA PRZEMYSŁAW
prawodawstwo i prawo UE, uprawnienia SG z podstawami prawa
33
KLAUZE PIOTR
szkolenie ogólnowojskowe
34
KURZAWSKI ANDRZEJ
samoobrona
35
KUSTOSIK- KAŃSKA JOANNA
rola i zadania KAS
36
ŁACIŃSKA - KRASNOPOLSKA ZOFIA
j. niemiecki
37
ŁĄTKOWSKA ANNA
geografia
38
ŁOBACZ MARIUSZ
wychowanie fizyczne, trener piłki siatkowej
39
MAJ ELŻBIETA
j. angielski
40
MAJEWSKA BEATA
historia
41
MAJKA MARTA
j. angielski
42
MATRACKA-PINGOT EWA
j. polski
43
MATUSEWICZ DOMINIK
techniki i taktyki interwencji
44
MIERZEJEK EWELINA
j. polski
45
MILEWSKA JOANNA
matematyka, informatyka
46
MIOTK ADAM
wychowanie fizyczne, trener piłki siatkowej
47
MURAWSKA IRENA
matematyka
48
OPIOŁA DOROTA
chemia
49
PAGIEŁA PAWEŁ
wychowanie fizyczne
50
PAGIEŁA WIKTORIA
j. rosyjski, muzyka
51
PATALON KRYSTYNA
informatyka, fizyka
52
PAWLUN EDWARD
wychowanie fizyczne, trener piłki siatkowej
53
PEPLAU ANNA
matematyka, chemia
54
PIETRENIUK JOLANTA
j. polski
55
PIOTROWSKI GRZEGORZ
medyczne czynności ratunkowe
56
PŁOSZAJ HANNA
j. niemiecki
57
PŁOSZAJ JERZY
wychowanie fizyczne
58
POTULSKI BARTŁOMIEJ
PP, BiZ,  WOS
59
RADŁOWSKA- SZYMKUN BOŻENA
chemia, matematyka, fizyka
60
RAWSKA - NIEDBAŁA MIROSŁAWA
bibliotekarz
61
ROGOZIŃSKA JOANNNA
polski system penitencjarny
62
ROWIŃSKA IWA
uprawnienia SG z podstawami prawa
63
SĘCZAK KATARZYNA
uprawnienia SG z podstawami prawa
64
SIERADZKI  SŁAWOMIR
WOS, geografia, EDB, HiT
65
SIK AGNIESZKA
j. angielski
66
SKARŻYŃSKA IWONA
j. polski
67
SOBOLEWSKA MAŁGORZATA
wychowanie fizyczne, trener piłki siatkowej
68
SOBOLEWSKI PIOTR
wychowanie fizyczne, trener piłki siatkowej
69
SOKÓŁ JOLANTA
 matematyka
70
STASZYŃSKA- HANSEN BEATA
współczesne media
71
STENCEL ANDŻELIKA
wychowanie fizyczne
72
STĘPNIEWSKA JOANNA
j. niemiecki
73
STRYJEK KATARZYNA
mediacje rówieśnicze
74
SUPERSON KAROLINA
j. angielski
75
SZULCZAK EWELINA
prewencja
76
ŚRENIAWSKA PATRYCJA
j. angielski
77
ULANIUK ANNA
j. angielski
78
UNUK MAJA
j. angielski
79
WALAS BEATA
j. angielski
80
WEISS HALINA
pedagog
81
WĘSIERSKI RAFAŁ
wychowanie fizyczne
82
ZALEWSKI PAWEŁ
historia, geografia
83
ZUBRZYCKA  IZABELA
wychowanie fizyczne
84
ZUBRZYCKI GRZEGORZ
wychowanie fizyczne