Dyrektor ZSO nr 5 - mgr Beata Czaja
Zastępca dyrektora ZSO nr 5 - mgr Izabela Zubrzycka
Zastępca dyrektora ZSO nr 5 - mgr Paweł Pagieła

Pedagog szkolny/doradca zawodowy - Halina Weiss

Psycholog - Joanna Furowicz-Bobrowska

Biblioteka/ czytelnia - Danuta Anuszewska, Natalia Goettel

 Nauczyciel  nauczane przedmioty Kilka słów o sobie
 Anuszewska Danuta  nauczyciel bibliotekarz
 Batarowska Wiktoria  j. rosyjski, muzyka
 Bech Barbara  j. niemiecki
 Buławski Jan  prawo
 Chojnacki Daniel  przedmioty Służby Więziennej
 Chojnowski Piotr  nauczyciel wspomagający
 Chyła Ewa  przedmioty Straży Granicznej
 Czaja Beata  historia 
 Dargiewicz Łukasz  j. angielski
 Drywa Marzena  fizyka
 Felska Joanna  wychowanie fizyczne
 Fijoł Ariel  wychowanie fizyczne, trener piłki siatkowej
 Filipionek Piotr  taktyki i techniki interwencji
 Furowicz-Bobrowska Joanna  psycholog
 Glaza Marcin  przedmioty Służby Więziennej
 Goettel Natalia  nauczyciel bibliotekarz
 Grudziecki Sebastian  przedmioty Służby Celnej
 Grzyb Wojciech   wychowanie fizyczne, trener piłki siatkowej
 Hansen-Staszyński Onno  współczesne media
 Hau Anna   j. rosyjski
 Hubert Jarosław  przedmioty Straży Granicznej
 Jażdżewska Katarzyna  matematyka
 Jędrys Aleksandra  j. angielski
 Karczewska Emilia  przedmioty Policyjne
 Kawecki Maciej   samoobrona
 Kądziela Tomasz  przedmioty Policyjne
 Kędziora Przemysław  przedmioty Straży Granicznej
 Klauze Piotr  przedmioty Wojskowe
 Klimkiewicz Agata   j. polski
 Kluczyk Łukasz  historia, wos
 Kocaj Anna  przedmioty Służby Celnej
 Kolarzyk Jolanta  historia
 Kożan Przemysław  przedmioty ratownictwa medycznego
 Krzysztofiak Piotr  religia
 Kurpiewska Natalia  biologia Miłego oglądania
 Kustosik-Kańska Joanna  przedmioty administracji skarbowej
 Langner Adam  wychowanie fizyczne, trener piłki siatkowej
 Lewandowska Alina  biologia
 Łątkowska Anna  geografia
 Łobacz Mariusz  wychowanie fizyczne, trener piłki siatkowej
 Maj Elżbieta  j. angielski
 Matracka-Pingot Ewa  j. polski
 Matusewicz Dominik  taktyki i techniki interwencji
 Mierzejek Ewelina  j. polski
 Milewska Joanna   matematyka, informatyka 
 Murawska Irena  matematyka
 Nacewicz Anna  j. angielski
 Opioła Dorota  chemia
 Pagieła Paweł  wychowanie fizyczne
 Pawlun Edward  wychowanie fizyczne, trener piłki siatkowej
 Peplau Anna  matematyka
 Pietreniuk Jolanta  j. polski
 Płoszaj Hanna  j. niemiecki
 Płoszaj Jerzy  wychowanie fizyczne Miłego oglądania
 Potulski Bartłomiej  historia, wos,pp
 Przychodzeń Ewa  chemia
 Sęczak Michał  samoobrona
 Sieradzki Sławomir  edukacja dla bezpieczeństwa, wos
 Sik Agnieszka  j.angielski  Miłego oglądania
 Skarżyńska Iwona  j.polski
 Sobolewski Piotr  wychowanie fizyczne, trener piłki siatkowej
 Sokół Jolanta  matematyka
 Staszyńska-Hansen Beata  współczesne media
 Stryjek Katarzyna  mediacje rówieśnicze
 Ulaniuk Anna  j.angielski
 Walas Beata   j. angielski
 Weiss Halina  pedagog
 Zalewski Paweł  historia, wos, geografia
 Zubrzycka Izabela  wychowanie fizyczne
 Zubrzycki Grzegorz  wychowanie fizyczne