Osoby zainteresowane mLegitymacją proszone są o zamieszczenie zdjęcia legitymacyjnego na portalu GPE (witryna ucznia/rodzica -> dane ucznia -> aktualizuj zdjęcie). Prosimy o nieprzesyłanie zdjęć mailem! Zamieszczone w GPE zdjęcie (prawidłowo sformatowane) będzie stanowiło podstawę do wystawienia mLegitymacji. Wygenerowanie mLegitymacji nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia następnego po dniu umieszczenia zdjęcia na platformie. 

Zdjęcia można wygenerować przy pomocy bezpłatnego kreatora zdjęć: