CENTRUM EDUKACJI BEZPIECZEŃSTWA

W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gdańsku powołane zostało Centrum Edukacji Bezpieczeństwa (CEB). Jego misją jest UŚWIADAMIANIE będące KLUCZEM DO BEZPIECZEŃSTWA.

Centrum Edukacji Bezpieczeństwa pełni rolę inicjującą i wspierającą w działaniach edukacyjnych dzieci, młodzieży i dorosłych. Jego podstawowym celem jest przekazywanie wiedzy i pogłębianie świadomości obywateli z obszarów szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

W ramach podejmowanych działań CEB prowadzi współpracę z Urzędem Miejskim w Gdańsku, służbami mundurowymi oraz z instytucjami, dla których bezpieczeństwo stanowi priorytet.

Zapraszamy przedszkola i inne placówki oświatowe do współpracy!

Osoby do kontaktu:
Agata Ziller, a.ziller@zso5.edu.gdansk.pl
Sławomir Sieradzki, s.sieradzki@zso5.edu.gdansk.pl
Telefon: 58 343 13 06 w. 29