Szanowni Państwo!

Rada Rodziców przy 4LO z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku uchwaliła składkę na RR na rok szkolny 2019/2020 w wysokości 20zł miesięcznie,

co daje 200zł rocznie.

Wpłat można dokonywać bezpośrednio na konto RR:

PKO BP SA 57 1020 1811 0000 0102 0014 2281

Należy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Można również wpłacać do przedstawicieli klasowych RR.

Rada Rodziców przyjęła uchwałę o przekazywaniu 20% pozyskanej kwoty w klasie

do dyspozycji wychowawcy klasy.

Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o wpłaty na rzecz RR, które są wykorzystywane do pomocy w realizacji udziału naszych uczniów w konkursach, zawodach, olimpiadach. Pomagamy w organizowaniu wydarzeń kulturalnych naszych uczniów, wspieramy rozwój szkoły.

Przewodnicząca Rady Rodziców

Ewa Popławska

Gdańsk`2019-11-20