Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5

IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego

im. Marynarzy Wojsk Ochrony Pogranicza

80-546 Gdańsk, ul. Na Zaspę 31 A

TELEFON:   (058) 739 51 61,    (058) 739 51 62, (058) 343 13 06,  

FAX (058) 343 13 06 w. 28 

sekretariat@zso5.edu.gdansk.pl

www.zso5.edu.gdansk.pl   

DYREKCJA

  • Dyrektor Naczelny - mgr Beata Czaja
  • Zastępca Dyrektora- mgr Izabela Zubrzycka
  • Zastępca Dyrektora - mgr Paweł Pagieła
  • Kierownik do spraw gospodarczych - Zbigniew Sawczuk

Inspektor Ochrony Danych
p. Eliza Łuczkiewicz
Kontakt: iod.zso5@wp.pl

pliki do pobrania