Drodzy Rodzice, 

Rada Rodziców ZSO NR 5- IV LO z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego, podczas zebrania uchwaliła na rok szkolny 2022/2023 składkę w wysokości 20 zł miesięcznie tj. 200 zł rocznie oraz podjęła decyzję o przekazaniu 20 % pozyskanych środków do dyspozycji wychowawcy klasy.

Wpłat można dokonywać cyklicznie lub jednorazowo bezpośrednio na konto RR:

PKO BP SA 57 1020 1811 0000 0102 0014 2281

lub wpłacać do przedstawicieli klasowych RR

Należy podać Imię i nazwisko ucznia oraz klasę. 

Zgromadzone fundusze z Państwa systematycznych wpłat na RR, pomogą budować i doskonalić warunki kształcenia i wychowania Państwa dzieci. 

Pomogą wspierać rozwój szkoły poprzez organizowanie wydarzeń kulturalnych dla uczniów oraz umożliwią uczestnictwo w zawodach, konkursach itp.

Serdecznie zapraszam Państwa do wpłat.

Przewodnicząca Rady Rodziców

Monika Feliksiak