S T O Ł Ó W K A    S Z K O L N A

ZAPRASZA NA PYSZNE, DOMOWE OBIADY

  Osoby zainteresowane obiadami w stołówce szkolnej proszę o pobranie umowy na wyżywienie, która znajduje się na dole strony.
  Następnie wypełnienie i przesłanie na adres n.klimas@zso5.edu.gdansk.pl lub dostarczenie do intendentki bądź sekretariatu w szkole.
  Po wprowadzeniu do systemu umowy na adres e-mailowy podany przez Państwa, zostanie wysłany INDYWIDUALNY RACHUNEK BANKOWY, na który należy dokonywać wpłat za obiady.
  Osoby korzystające z obiadów w ubiegłym roku szkolnym mają już numer konta, na które dokonują wpłat.
  OPŁATY W GRUDNIU:
   
  Uczniowie oraz pracownicy administracji i obsługi:
   
  128 zł (16 dni żywieniowych x 8,00 zł).
   
  Nauczyciele:
   
  128 zł (8,00 zł x 16) na jedno konto 
  329,60 zł (20,60 zł x 16) na konto KSP
   
  Opłat należy dokonać do 10.12.

  Natalia Klimas
  intendentka 4 LO z OMS w Gdańsku
   
  e-mail: n.klimas@zso5.edu.gdansk.pl
  numer telefonu (pokój 08): (058) 739 51 61 w. 23
  numer telefonu (kuchnia): (058) 739 51 61 w. 26
  Godziny przyjęć (pokój 08):
   
  poniedziałek 10.00-12.00
  wtorek 8.00-12.00
  środa  8.00-12.00
  czwartek 10.00-12.00
  piątek  8.00-12.00