S T O Ł Ó W K A  S Z K O L N A

ZAPRASZA NA PYSZNE, DOMOWE OBIADY 

WAŻNA INFORMACJA

W związku z zakończeniem roku bieżącego na koncie indywidualnym nie może pozostać żadna nadpłata i niedopłata. Osoby, które zgłaszały odpisy za obiady, proszę o kontakt w celu ustalenia opłaty za grudzień.

Ze względu na wyjście uczniów do kina dnia 22 listopada, wpłata grudniowa zostaje pomniejszona o jeden obiad tj 8 zł i wynosi 120 zł.

Wszelkie informacje udzielę mailowo bądź telefonicznie:

intendent@4lo.gda.pl lub sms na nr tel. 506-004-258

Osoby zainteresowane obiadami w stołówce szkolnej proszę o pobranie umowy na 
wyżywienie, która znajduje się na dole strony. 
Następnie wypełnienie i przesłanie na adres e-mail: intendent@4lo.gda.pl lub dostarczenie do 
intendentki bądź sekretariatu w szkole. 

WAŻNE! 

Osoby, które wcześniej spożywały obiady! Numery indywidualnych kont bankowych z 
zeszłego roku są AKTUALNE! Proszę pamiętać, że Państwo również mają obowiązek 
złożenia umowy obiadowej na nowy rok szkolny. 

PŁATNOŚCI DOKONUJEMY ZAWSZE DO 10 EGO KAŻDEGO MIESIĄCA 

 

U W A G A !!! 

 
Odwołania z o b i a d u należy zgłaszać do godz. 8.30 danego dnia roboczego emailem na adres intendentki

intendent@4lo.gda.pl lub sms na nr tel. 506-004-258 

1. Przy zgłaszaniu odwołania należy podać imię i nazwisko ucznia, klasę, oraz datę
odwołania obiadu. 
2. W przypadku planowanego wyjścia, wycieczki szkolnej klasy w porze wydawania 
obiadów, rezygnację z obiadu zgłasza rodzic lub uczeń. 

 


Jadłospis na najbliższy tydzień poniżej: