S T O Ł Ó W K A S Z K O L N A
ZAPRASZA NA PYSZNE, DOMOWE OBIADY

"Ze względu na przedłużający się remont, obiady ruszą od 14 września. Nadpłaty zostaną przerachowanego na październik.
Od tego roku każda osoba będzie miała założone indywidualne konto bankowe, na które będzie wpłacać opłaty za obiady. Intendentka przekaże numer konta każdemu z rodziców. Opłaty, które zostały przesłane na stare konto są już zaksięgowane."

  • Umowę na obiady można pobrać na stronie szkoły lub u intendentki.
  • Opłatę we wrześniu należy dokonać od razu. Brak wpłaty skutkuje niewydaniem posiłku.
  • Obiady ruszą od 9 wrześnie (z powodu remontu data może ulec zmianie).
  • Jeśli data ulegnie zmianie opłata za obiady zostanie przepisana na miesiąc październik

 

OPŁATY WE WRZEŚNIU

UCZNIOWIE  5,00 ZŁ X 16 = 80,00 ZŁ

PRACOWNICY AIO   5,40 ZŁ X 16 = 86,40 ZŁ

NAUCZYCIELE   10,00 ZŁ X 16 = 160 ZŁ

NUMER KONTA DLA UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW AIO: 

  71 1240 1268 1111 0010 3849 4146

 

NAUCZYCIELE PRZELEWAJĄ

½ KWOTY NA KONTO: 71 1240 1268 1111 0010 3849 4146

ORAZ ½ NA KONTO:  77 1240 1268 1111 0010 3849 3165

Natalia Klimas
intendentka 4 LO z OMS w Gdańsku
 n.klimas@zso5.edu.gdansk.pl
UWAGA !!!! WAŻNY KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z PRZEJŚCIEM NA NAUCZANIE ZDALNE