S T O Ł Ó W K A S Z K O L N A
ZAPRASZA NA PYSZNE, DOMOWE OBIADY

 OPŁATY PROSZĘ WYSŁAĆ NA KONTO ZSO 5:

 71 1240 1268 1111 0010 3849 4146

KOSZT DWUDANIOWEGO OBIADU ZA M-C MARZEC WYNOSI:

Dni żywieniowe: 20

Uczniowie: 20 x 5 zł = 100 zł
Nauczyciele: 20 x 10 zł = 200 zł
Pracownicy AiO: 20 x 5,40 zł = 108 zł

OPŁATĘ PROSZĘ UIŚCIĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 10.03.2020 R.


    BRAK POTWIERDZENIA SKUTKUJE N I E WYDANIEM OBIADU.

    kontakt:

    + 48 58 739 51 61, 739 51 62, 343 13 06

    wewnetrzny 26

    natalia.klimas@4lo.gda.pl