S T O Ł Ó W K A S Z K O L N A

ZAPRASZA NA PYSZNE, DOMOWE OBIADY

Osoby zainteresowane obiadami w stołówce szkolnej proszę o pobranie umowy na wyżywienie, która znajduje się na dole strony. Następnie wypełnienie i przesłanie na adres e-mail: intendent@4lo.gda.pl lub dostarczenie do intendentki bądź sekretariatu w szkole.

Koszt obiadu wynosi 8 zł.

 

KWOTA DO ZAPŁATY ZA OBIADY SZKOLNE W CZERWCU WYNOSI 104 ZŁ.

Wszyscy, którzy mieli jakieś odliczenia proszę o kontakt w sprawie aktualnego salda .

PROSZĘ O WPŁATY NAJPÓŹNIEJ DO 10 CZERWCA

W przypadku braku wpłaty w terminie obiad nie zostanie wydany.

Odwołania z obiadu należy zgłaszać do godz. 8:30 danego dnia roboczego e-mailem na adres intendentki intendent@4lo.gda.pl

lub sms na nr tel. 506-004-258

1. Przy zgłaszaniu odwołania należy podać imię i nazwisko ucznia, klasę, oraz datę odwołania obiadu.

2. W przypadku planowanego wyjścia, wycieczki szkolnej klasy w porze wydawania obiadów, rezygnację z obiadu zgłasza rodzic lub uczeń.


Jadłospis na najbliższy tydzień poniżej: