S T O Ł Ó W K A    S Z K O L N A

ZAPRASZA NA PYSZNE, DOMOWE OBIADY

  Osoby zainteresowane obiadami w stołówce szkolnej proszę o pobranie umowy na wyżywienie, która znajduje się na dole strony.
  Następnie wypełnienie i przesłanie na adres e-mail: intendent@4lo.gda.pl lub dostarczenie do intendentki bądź sekretariatu w szkole.
  Po wprowadzeniu do systemu umowy na adres e-mailowy podany przez Państwa, zostanie wysłany INDYWIDUALNY RACHUNEK BANKOWY, na który należy dokonywać wpłat za obiady.
  Osoby korzystające z obiadów w ubiegłym roku szkolnym mają już numer konta, na które dokonują wpłat.
  OPŁATY W CZERWCU:
   
  Uczniowie oraz pracownicy administracji i obsługi:
   
  112 zł (14 dni żywieniowych x 8,00 zł).
  Wszyscy, którzy mieli jakieś odliczenia proszę o kontakt w sprawie aktualnego salda.
  Opłat należy dokonać do 10.06.2023r.

   
  U W A G A !!!
  Odwołania  z  obiadu  należy zgłaszać do  godz.  8.30  danego  dnia  roboczego e-mailem   na   adres intendentki intendent@4lo.gda.pl lub sms na nr tel. 506-004-258 
  1. Przy zgłaszaniu odwołania należy podać imię i nazwisko ucznia, klasę, oraz datę odwołania obiadu. 
  2. W przypadku planowanego wyjścia, wycieczki szkolnej klasy w porze wydawania obiadów, rezygnację z obiadu zgłasza rodzic lub uczeń. 
    
  Godziny przyjęć (pokój 07):
  poniedziałek 1000 - 1200
  wtorek 800 - 1200
  środa
  800 - 1200
  czwartek 1000 - 1200
  piątek 800 - 1200