Opiekę nad uczniami w roku szkolnym 2023/2024 sprawuje pani Małgorzata Łangowska
we wtorki, środy i czwartki
zawsze od 7:30 do 15:05