Opiekę nad uczniami w roku szkolnym 2002/2021 sprawuje pani Małgorzata Łangowska
środa
czwartek
I, II, III piątek m-ca
zawsze od 7:30 do 15:05