Opiekę nad uczniami w roku szkolnym 2022/2023 sprawuje pani Małgorzata Łangowska
środa
czwartek
I, II, III piątek m-ca
zawsze od 7:30 do 15:05