ZEBRANIA Z RODZICAMI - TERMINY KONSULTACJI i ZEBRAŃ DLA RODZICÓW

DATA

GODZINA

RODZAJ SPOTKANIA

15.09.2022r.

16.30

16.30- Klasy IA,B,C,D - WYWIADÓWKA spotkanie informacyjne z p. Dyrektor Czają na auli– po ,spotkanie w klasach z wychowawcą

Klasy IE,F,G,H- spotkanie z wychowawcą w klasach,

17.40- spotkanie informacyjne z p. Dyrektor Czają na auli

15.09.2022r.

17.00

18.00

Klasy II-IV-WYWIADÓWKA

Spotkanie Rady Rodziców - sala 11

22.09.2022r.

18.00

Spotkanie online rodziców maturzystów z P.Pagiełą

27.10.2022r.

17.00

WYWIADÓWKA

01.12.2022r.

17.00  

WYWIADÓWKA  – informacja o zagrożeniach ndst i nkl

02.03.2023r.

17.00

WYWIADÓWKA

13.04.2023r.

17.00

WYWIADÓWKA dla rodziców uczniów klas IV LO – informacja o zagrożeniach ndst i nkl ,
konsultacje dla rodzicow klas I- III LO4

01.06.2023r.

17.00

WYWIADÓWKA – dot. przewidywanych ocen rocznych