ZEBRANIA Z RODZICAMI - TERMINY KONSULTACJI i ZEBRAŃ DLA RODZICÓW

DATA

GODZINA

RODZAJ SPOTKANIA

09.09.2021r.

17.00

WYWIADÓWKA

04.11.2021r.

17.00

WYWIADÓWKA

02.12.2021r.

17.00

WYWIADÓWKA - informacja o zagrożeniach oceną ndst i nkl

03.03.2022r.

17.00

WYWIADÓWKA

31.03.2022r.

17.00  

WYWIADÓWKA dla rodziców uczniów klas III LO3 – informacja o zagrożeniach ndst i nkl

KONSULTACJE dla rodzicow klas I- III LO4

02.06.2022r.

17.00

WYWIADÓWKA – dot. przewidywanych ocen rocznych