ZEBRANIA Z RODZICAMI - TERMINY KONSULTACJI i ZEBRAŃ DLA RODZICÓW

DATA

GODZINA

RODZAJ SPOTKANIA

09.09

17.00

spotkania klas 1 W SZKOLE
1A-sala101
1B-sala104
1C-sala110
1D- sala112
1E -sala 113

10.09

17.00

spotkania klas 2 W SZKOLE
2A3-sala101                         2A4-sala201
2B3-sala104                          2B4-sala204
2C3-sala110                          2C4- sala205
2D3- sala112                         2D4- sala210
2E3 - sala113                         2E4- sala212

14.09

17.00

spotkania klas 3 W SZKOLE
3A-sala101
3B-sala104
3C-sala110
3D- sala112
3E - sala113

22.10.2020r.

18.00

WYWIADÓWKA

10.12.2020r.

18.00

WYWIADÓWKA - informacja o zagrożeniach oceną ndst i nkl

04.03.2021 r.

18.00

WYWIADÓWKA

15.04.2021

18.00  

WYWIADÓWKA dla rodziców uczniów klas III LO – informacja o zagrożeniach ndst i nkl

10.06.2021r.

18.00

WYWIADÓWKA – dot. przewidywanych ocen rocznych