ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

 ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO - kalendarz szkolny

 1. Termin rozpoczęcia roku szkolnego 01.09.2022
 2. Termin zakończenia roku szkolnego 23.06.2023
 3. Termin zakończenia klas IV LO 28.04.2023

Terminy ferii i dni wolnych:

 1. zimowa przerwa świąteczna   23.12.2022– 31.12.2022
 2. ferie zimowe   16.01.2023 – 29.01.2023
 3. wiosenna przerwa świąteczna   06.04.2023 – 11.04.2023

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023

 

Lp.

IV LO

1.

27.09.2022 – Rada szkoleniowa - integracyjna

2

13.10.2022 – Ślubowanie klas I

3

31.10.2022 – dzień wolny przed Świętem Zmarłych

4

17.03.2023 - Rada szkoleniowa

5.

02.05.2023 - dzień wolny

6.

04.05.2023 - egzamin maturalny

7.

05.05.2023 – egzamin maturalny

8.

08.05.2023 – egzamin maturalny

9.

09.05.2023 – egzamin maturalny

10.

09.06.2023 -  dzień wolny po Bożym Ciele

 

Święta kościelne i państwowe:

 1. Święto Zmarłych – 01 listopada 2022 (wtorek)
 2. Święto Niepodległości - 11 listopada 2022 (piątek)
 3. Trzech Króli- 06 stycznia 2023 (piątek)
 4. Święto Pracy - 01 maja 2023 (poniedziałek)
 5. Święto Konstytucji 3-go maja- 03 maja 2023 (środa)
 6. Boże Ciało- 08 czerwca 2023 (czwartek)

 

Dzień Edukacji Narodowej:

14.10.2022 – piątek

 

Święto patrona szkoły:

         16.05.2023 

Uroczystości szkolne:

 1. rozpoczęcie roku szkolnego – 01.09.2022  o godz. 9.00 
 2. ślubowanie I klas  IV LO – 13.10.2022
 3. dzień otwarty LO – marzec 2023 i maj 2023
 4. zakończenie roku szkolnego dla klas IV LO – 28.04.2023
 5. zakończenie roku szkolnego dla klas I-III LO  -23.06.2023 

Imprezy szkolne:

 1. studniówka -  13.01.2023 ( piątek przed feriami)

 

Konkursy przedmiotowe i inne:

wg harmonogramu www.kuratorium.gda.pl i olimpiady przedmiotowe www.men.gov.pl

EGZAMINY ZEWNĘTRZNE

A. Termin egzaminu maturalnego 2022/2023:

  Egzamin pisemny – 04- 23.05.2023

  Egzamin ustny – 10-23.05.2023

  Termin egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym

  01 - 07.06.2023

  B. Składanie przez uczniów deklaracji maturalnych:

  deklaracja wstępna – 30.09.2022

  deklaracja ostateczna – 06.02.2023

  1. Powołanie komisji egzaminacyjnych i osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie egzaminów: LO  – zgodnie z harmonogramem OKE
  2. Terminy związane z próbnymi egzaminami maturalnymi:

  LO – wg ustaleń danego nauczyciela przedmiotu

  Próbny egzamin maturalny – listopad 2022

  Do ustalenia- Potwierdzenie z OPERON-u                                

  ZADANIA WYNIKAJĄCE Z SYSTEMU OCENIANIA W SZKOLE

  I półrocze 05.01.2023    II półrocze 23.06.2023

  Termin egzaminów klasyfikacyjnych: nie później niż do 21-23.06.2023

  Terminy egzaminów poprawkowych:  do 28.08.2023

  Termin informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nie klasyfikowaniach za I półrocze i przewidywanych ocenach końcowo rocznych:

  na 2 tyg. przed RP - 28.11.2022 do godz.14.00 – informacja dla rodziców na GPE

  na 2 tyg. przed RP – 05.04.2023 do godz.14.00 - informacja dla rodziców na GPE dla klas IV LO

  na 2 tyg. przed RP – 01.06.2023 do godz.14.00 – informacja dla rodziców na GPE

  Wystawianie ocen:

  za I półrocze do – 12.12.2022 do godz. 14.00

  za cały rok szkolny w kl. IV LO do 20.04.2023 do godz. 14.00

  pozostałe klasy LO do 15.06.2023 do godz. 14.00