ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2023/2024

  

 1. ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO - kalendarz szkolny
 2. Termin rozpoczęcia roku szkolnego 09.2023
 3. Termin zakończenia roku szkolnego 06.2024
 4. Termin zakończenia klas IV LO 04.2024

Terminy ferii i dni wolnych:

 1. zimowa przerwa świąteczna - 23.12.2023 r. – 31.12.2023 r.
 2. ferie zimowe  - 29.01.2024 r.- 11.02.2024 r.
 3. wiosenna przerwa świąteczna  -  28.03.2024- 02.04.2024 r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024

1.

25.09.2023   - Rada szkoleniowa

2

13.10.2023- Ślubowanie klas I

3/4

14-15.03.2024 Rada szkoleniowa wyjazdowa

5

02.05.2024- wolne

6/7/8/9

07.05- 09.05.24 oraz 13.05.24- matury pisemne

10

31.05.2024- piątek po Bożym Ciele

 

Święta kościelne i państwowe:

 1. Święto Zmarłych – 01 listopada 2023 r. (środa)
 2. Święto Niepodległości - 11 listopada 2023 r. (sobota)
 3. Trzech Króli- 06 stycznia 2024 r. (sobota)
 4. Święto Pracy - 01 maja 2024 r. (środa)
 5. Święto Konstytucji 3-go maja- 03 maja 2024 r. (piątek)
 6. Boże Ciało- 30 maj 2024 r. (czwartek)

 

Dzień Edukacji Narodowej:

14.10.2023 r. – sobota

 Święto patrona szkoły: kwiecień 2024

 Uroczystości szkolne:

 1. rozpoczęcie roku szkolnego – 04.09.2023r. godz.9.00
 2. ślubowanie I klas   13.10.2023
 3. dzień otwarty LO – 22.03.2024
 4. zakończenie roku szkolnego dla klas IV LO – 26.04.2024 r.
 5. zakończenie roku szkolnego dla klas I-III LO -21.06.2024 r.

Imprezy szkolne:

 1. studniówka -  26.01.2024

 Konkursy przedmiotowe i inne:

wg harmonogramu www.kuratorium.gda.pl i olimpiady przedmiotowe www.men.gov.pl

 EGZAMINY ZEWNĘTRZNE

 1. Termin egzaminu maturalnego 2023/2024:

Egzamin pisemny –07-24.05.2024

 Egzamin ustny –11-25.05.24

Termin egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym

 

 1. Składanie przez uczniów deklaracji maturalnych:

deklaracja wstępna – 30.09.2023r.

deklaracja ostateczna – 07.02.2024r.

 1. Powołanie komisji egzaminacyjnych i osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie egzaminów: LO  – zgodnie z harmonogramem OKE
 2. Terminy związane z próbnymi egzaminami maturalnymi:

LO – wg ustaleń danego nauczyciela przedmiotu

Próbny egzamin maturalny – listopad 2023 r.

Do ustalenia- Potwierdzenie z OPERON-u      

 

 

 1. ZADANIA WYNIKAJĄCE Z SYSTEMU OCENIANIA W SZKOLE

 

 1. I półrocze 01.2024     II półrocze 21.06.2024
 2. Termin egzaminów klasyfikacyjnych: nie później niż do 19.06.2024
 3. Terminy egzaminów poprawkowych: do 28.08.2024
 4. Termin informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nieklasyfikowaniach za I półrocze i przewidywanych ocenach końcowo rocznych:
 •       na 2 tyg. przed RP – 30.11.2023.do godz.14.00 – informacja dla rodziców na GPE
 •       na 2 tyg. przed RP – 04.04.2024 do godz.14.00 - informacja dla rodziców na GPE dla klas IV
 •       na 2 tyg. przed RP – 27. 05.2024 do godz.14.00 – informacja dla rodziców na GPE
 1. Wystawianie ocen:
  • za I półrocze do – 14. 12.2023 do godz. 14.00
  • za cały rok szkolny w kl. IV do 18.04.2024 do godz. 14.00
  • pozostałe klasy LO do 13. 06.2024 r. do godz. 14.00

 

 1. DZIAŁANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I WŁAŚCIWYCH WARUNKÓW PRACY

 Badania okresowe: wg potrzeb pracowników

 1. Przegląd szkoły pod względem bezpieczeństwa: 08.2023 r. oraz  styczeń 2024 r.
 2. Szkolenia pracowników z BHP: wg potrzeb pracowników nowozatrudnionych- 30.08.2022

 

 1. POSIEDZENIA RAD PEDAGOGICZNYCH HARMONOGRAM

DATA

GODZINA

RODZAJ SPOTKANIA

31.08.2023 r.

9.00

Rada organizacyjna, przygotowująca rok szkolny 2023/2024

14.09.2023 r.

14.40

Rada pedagogiczna

25.09.2023

9.00

Rada szkoleniowa

19.12.2023 r.

14.40

Klasy I-IV LO - rada klasyfikacyjna za I półrocze

04.01.2024 r.

14.40

Rada plenarna – podsumowanie I półrocza

    Marzec 2024

 

Rada szkoleniowa

23.04.2024 r.

14.40

Rada klasyfikacyjna klas IV

18.06.2024 r.

14.40

Rada klasyfikacyjna klas I-  III LO4

24.06.2024r.

9.00

Rada podsumowująca rok szkolny 2023/2024

Dodatkowe spotkania zgodnie z potrzebami.

 

 1. ZEBRANIA Z RODZICAMI - TERMINY KONSULTACJI i ZEBRAŃ DLA RODZICÓW

 

DATA

GODZINA

RODZAJ SPOTKANIA

14.09.2023 r.

 

 

16.30

 

 

16.30- Klasy IA,B,C,D - WYWIADÓWKA spotkanie informacyjne z p. Dyrektor Czają na auli– po ,spotkanie w klasach z wychowawcą

Klasy IE,F,G,H- spotkanie z wychowawcą w klasach,

17.40- spotkanie informacyjne z p. Dyrektor Czają na auli

17.00

Klasy II-IV- WYWIADÓWKA

18.00

Spotkanie Rady Rodziców- sala 11

22.09.2022 r.

18.00

Spotkanie online rodziców maturzystów z P.Pagiełą

30.11.2023r.

17.00

WYWIADÓWKA - informacja o zagrożeniach oceną ndst i nkl

04.04.2024 r.

17.00  

WYWIADÓWKA dla rodziców uczniów klas IV LO – informacja o zagrożeniach ndst i nkl ,

konsultacje dla rodzicow klas I- III LO4

28.05.2024

17.00

WYWIADÓWKA – dot. przewidywanych ocen rocznych

     ZADANIA ZWIĄZANE Z POLITYKA KADROWĄ

 1. Terminy zawierania umów o pracę z nauczycielami i pracownikami: ostatni tydzień sierpnia 2023 r.
 2. Rozmowy z pracownikami, decyzje o ich dalszym zatrudnieniu lub zwolnieniu, konsultacje ze związkami zawodowymi: od marca do maja 2024 r.

     DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z AWANSEM ZAWODOWYM

 1. Składanie wniosków o postępowanie kwalifikacyjne/egzaminacyjne: do 30.06.2024 r. oraz do 31.10.2024 r.

     

     TERMINY PRZYGOTOWANIA SPRAWOZDAŃ, RAPORTÓW I INFORMACJI

 1. Termin tworzenia planu nadzoru pedagogicznego:09.2023r. i informacji o realizacji planu – styczeń i sierpień 2024 r.
 2. Sprawozdanie z planu WDN i zaplanowane działań na kolejne lata: 06.2024 r.

 

PROMOCJA SZKOŁY - Zadania związane z promocją:

 1. prowadzenie strony internetowej: na bieżąco
 2. przygotowanie oferty edukacyjnej o szkole: do końca stycznia 2024 r.
 3. targi szkół: wg harmonogramu koordynatora
 4. wizyty w szkołach podstawowych: luty – marzec 2024 r.
 5. zakup materiałów promocyjnych dla LO: styczeń – luty 2024 r.

 

TERMINY SPOTKAŃ:

Zespoły wychowawcze:

DATA

GODZINA

SZKOŁA

MIEJSCE

30.08.2023

12.30

LO

aula

07.12.2023

14.45

LO

Sala konferencyjna- sytuacja uczniów, zagrożenia

04.04.2024

14.45

LO

Sala konferencyjna- KLASY IV- sytuacja uczniów, zagrożenia

06.06.2024

14.45

LO

Sala konferencyjna- sytuacja uczniów, zagrożenia

13.06.2024

14.45

LO

Sala konferencyjna- ewaluacja programu wychowawczego

 

 Terminy spotkań komisji:

DATA

SZKOŁA

KOMISJA – pokój nauczycielski LO

Według wskazań terminów przez GCUW

ZSO nr 5

komisja socjalna

ZSO nr 5

komisja zdrowotna

ZSO nr 5

komisja ds. dokształcania n-li

  

Terminy spotkań zespołów przedmiotowych:

DATA

GODZINA

SZKOŁA

TEMATYKA

31.08.2023

11.30

ZSO nr 5

Analiza ZPO, diagnozy wstępne, plan pracy, terminy i sposoby informacji o testach diagnostycznych, maturach próbnych

Listopad 2023

 

ZSO nr 5

Wymiana doświadczeń, ustalenie sposobu realizacji próbnych matur

Grudzień 2023/styczeń 2024

 

ZSO nr 5

ANALIZA WYNIKÓW PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO

Maj 2024

 

ZSO nr 5

WYBOR PODRĘCZNIKÓW, SPOTKANIA KONSULTACJNE

Czerwiec 2024

 

ZSO nr 5

SPRAWOZDANIE Z PRAC ZESPOŁU, wnioski i rekomendacje