Zmiany planu zostały dokonane w klasach:
1C
1H
2F
2G
2H 
4B