"... Bierzemy władze po to, aby oddać tę władzę ludziom", a " praca zespołowa dzieli zadania i zwielokrotnia sukces." To dzisiejsze główne przesłanie lekcji. WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE i edukacji obywatelskiej CEB. Uczniowie klasy 1G i 1 H uczestniczyli w lekcji dot. samorządności, którą współorganizował nauczyciel wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Młodzież poznała zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego. Następnie poznaliśmy historię Polski, która została zaprezentowana w postaci sztuki- Niebo polskie. Następnie quiz wiedzy, gdzie zwycięzcy, otrzymali nagrody.
Droga Młodzieży, dziękuję za aktywność.