Uprzejmie informujemy, że wnioski o zapomogę zdrowotną
należy składać do 10 kwietnia 2020r.