Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5
IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego
im. Marynarzy Wojsk Ochrony Pogranicza

ul. Na Zaspę 31A
80-546 Gdańsk

Telefon: (058) 343 13 06, (058) 739 51 61
Fax: (058) 343 13 06 wew. 28
E-mail: sekretariat@zso5.edu.gdansk.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza - Skrytka ePuap: /ZSO5_IVLO_Gdansk/SkrytkaESP