Dyrektor Naczelny - mgr Beata Czaja

Zastępca Dyrektora - mgr Paweł Pagieła

Zastępca Dyrektora- mgr Izabela Zubrzycka

Kierownik do spraw gospodarczych - p. Zbigniew Sawczuk

 

Sekretariat Dyrektora - p. Emilia Brzezińska

Sekretariat Uczniowski - p. Dominika Wojciechowska

 

Pedagog szkolny - p. Halina Weiss

Psycholog szkolny - p. Joanna Furowicz- Bobrowska

Inspektor Ochrony Danych p. Eliza Łuczkiewicz
Kontakt: iod@rodo-edu.pl, 
kontakt@lexeducatio.pl

Statut ZSO nr 5 w Gdańsku:
Rozdział VIII Organy szkoły i ich kompetencje.
Rozdział XIV Nauczyciele i inni pracownicy.