Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2019/20

 Zarząd:

- Mikołaj Dąbrowski z 2D
- Klaudia Richert z 2C 
- Zofia Rewers z 1C3

 

Opiekun SU - Pan Piotr Sawczuk,

zastępca opiekuna – Pani Ewelina Iwańska.