Centrum Edukacji Bezpieczeństwa zwraca uwagę na bardzo ważny aspekt dotyczący bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Warto zapoznać się z nowymi przepisami w Prawie o ruchu drogowym, które mają obowiązywać od 1 czerwca 2021 roku. Są to zapisy dotyczące:

· pierwszeństwa pieszych wchodzących na pasy,

· zakazu używania smartfonów na przejściu,

· zrównania przędności w terenie zabudowanym do 50 km/h w dzień i w nocy,

· jazdy „na zderzak” na drogach szybkiego ruchu.

Nowy zapis mówi o tym, iż pieszy uzyska ochronę w postaci pierwszeństwa już zbliżając się do przejścia. „Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem. Pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju”. Kierowcy będą mieli więc obowiązek obserwowania pieszych w pobliżu przejść, tak aby udzielić im pierwszeństwa, a to z kolei wpływa na obniżenie prędkości w obrębie przejść dla pieszych.

Nagminne jest chodzenie pieszych z „głową w telefonie”. Kolejny zapis zabrania „korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia na jezdnię lub torowisko lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również na przejściu dla pieszych – w sposób który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni lub torowisku lub przejściu dla pieszych”.

Przeciwdziałanie jeździe „na zderzak”, czyli w zbyt bliskiej odległości od poprzedzającego pojazdu, to kolejna zmiana w przepisach. „Kierujący pojazdem podczas przejazdu autostradą i drogą ekspresową jest obowiązany zachować minimalny odstęp między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu. Odstęp ten wyrażony w metrach określa się jako nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym porusza się kierujący, wyrażonej w kilometrach na godzinę. Przepisu tego nie stosuje się podczas manewru wyprzedzania”.

Likwidacji ulega przepis pozwalający w godzinach nocnych poruszać się na obszarze zabudowanym 60 km/h.

Zdaniem Polskiego Związku Motorowego należy podnieść świadomość kierowców o grożących niebezpieczeństwach na drodze dla nich i innych uczestników ruchu drogowego. Poprzez kampanie społeczne ukazujące skutki wypadków drogowych trzeba pobudzać wyobraźnię, wówczas „noga sama zejdzie z gazu”.

Źródła informacji:

Biuletyn PZM - https://www.pzm.pl/biuletyn/nr21/ 

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - https://www.krbrd.gov.pl/zwiekszamy-bezpieczenstwo-ruchu-drogowego/