Centrum Edukacji Bezpieczeństwa/ZSO5 po raz drugi ubiega się o tytuł Złotej Szkoły NBP, w tej edycji pod hasłem: „Bezpieczni w finansach osobistych”. Szkoła zrealizuje trzy zadania: lekcje z ekonomią, szkolną debatę oraz warsztat uczniowski.

Powołaliśmy w naszej szkole Drużynę Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej, składającą się z 10 uczniów z klas 1B i 3B4, która dzielnie realizuje założenia projektu. Opiekunami projektu są nauczyciele wos-u i podstaw przedsiębiorczości.

Złote Szkoły NBP to ogólnopolski program skierowany do środowisk szkolnych. Jego ideą jest aktywizowanie nauczycieli i uczniów do podejmowania działań kształtujących kompetencje ekonomiczne.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z lekcji z ekonomią.