Centrum Edukacji Bezpieczeństwa w październiku 2020r. zachęcało do udziału w Otwartych Wykładach Ekonomicznych, które w semestrze letnim są kontynuowane w formie on-line przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego.

Cykl spotkań z ekonomią ma służyć pogłębianiu wiedzy o otaczającym nas świecie i systemie społeczno-gospodarczym z punktu widzenia zjawisk ekonomicznych.

Otwarte Wykłady Ekonomiczne mogą być:

· dla uczniów źródłem inspiracji do poszukiwań swojej drogi życiowej, pomocą w przygotowaniu do egzaminów maturalnych, egzaminów ósmoklasisty i olimpiad,

· dla nauczycieli pomocą w wyjaśnianiu zjawisk ekonomicznych podczas zajęć,

· dla wszystkich sposobem zrozumienia zmian gospodarczych w naszym otoczeniu, a także problemów społeczno-ekonomicznych współczesnego świata.

Wykłady mają miejsce w okresie: luty – maj 2021.

Szczegóły dotyczące dat i tematyki widoczne są na dołączonych zdjęciach.

Otwarte Wykłady Ekonomiczne są prowadzone przez doświadczonych wykładowców akademickich, którzy swoją pracę naukowo-dydaktyczną na Wydziale Ekonomicznym łączą niejednokrotnie z praktyką gospodarczą oraz zaangażowaniem w różnych organizacjach, instytucjach i wydarzeniach związanych z propagowaniem wiedzy ekonomicznej, w tym olimpiadach przedmiotowych.

Więcej informacji można znaleźć pod linkiem: https://ekonom.ug.edu.pl/web/biznes/index.html?lang=pl&ao=otwarte_wyklady_ekonomiczne

Kontakt i rejestracja: ekonomia@ug.edu.pl

Serdecznie zachęcamy do udziału!