CEB przygotował specjalnie dla rodziców i nauczycieli praktyczny poradnik w okresie pandemii COVID-19. Mamy nadzieję, że ten zebrany w jednym miejscu komplet informacji posłuży Państwu w razie potrzeb. Znajdziecie w nim informacje dot. bezpieczeństwa w obecnej sytuacji pandemicznej, m.in. wskazówki jak zachować się w przypadku podejrzeń zakażenia koronawirusem, możliwości uzyskania świadczeń, czy namiary na instytucje wspierające.