06.10.2020

Centrum Edukacji Bezpieczeństwa przeprowadziło rozmowę z pedagogiem szkolnym i doradcą zawodowym p. Haliną Weiss oraz psychologiem p. Joanną Furowicz-Bobrowską o wyzwaniach w szkole w dobie koronawirusa

Centrum Edukacji Bezpieczeństwa: Przed jakimi wyzwaniami staje pedagog szkolny/psycholog w czasie pandemii COVID-19?

Halina Weiss: W zasadzie przed takimi samymi, jak w każdej sytuacji kryzysowej, a mierzenie się z nimi, to dla mnie, jako pedagoga szkolnego, sytuacja raczej typowa. Sama pandemia nie wywołała jakiejś rewolucji w mojej pracy. Może poza faktem zmierzenia się z pracą zdalną. Jak wszyscy musiałam wyjść ze „strefy komfortu” i znaleźć nowe rozwiązania. Jako pedagog i doradca zawodowy pracuję w bezpośrednim kontakcie z uczniami, ich rodzicami, nauczycielami, wychowawcami, dyrekcją szkoły. Pozbawienie tego kontaktu utrudniało diagnozę problemów oraz możliwość udzielania realnej pomocy, wsparcia.

Obecnie, kiedy wróciliśmy do szkoły, wydaje się, że wszystko jest jak dawniej. Mam jednak świadomość, że doświadczenie pandemii otwiera przed nami – dorosłymi trochę inną perspektywę patrzenia na naszą rolę zawodową. Myślę, że dużo większy nacisk powinniśmy położyć na wyzwalanie wewnętrznej motywacji uczniów, rozwijanie postaw odpowiedzialności i samodzielności oraz budowanie wartościowych relacji międzyludzkich, także międzypokoleniowych.

Joanna Furowicz-Bobrowska: Rok szkolny 2020/2021 jest wyjątkowy i na pewno stanowi wyzwanie dla nauczycieli, uczniów oraz rodziców. Sytuacja, w której się znaleźliśmy, może wywoływać wiele trudnych emocji. Uczucia jakie mogą nam teraz towarzyszyć to lęk, frustracja a nawet złość.

Centrum Edukacji Bezpieczeństwa: Na jaką pomoc i wsparcie mogą liczyć nasi uczniowie ze strony pedagoga szkolnego/psychologa?

Halina Weiss: Młodego człowieka, który przychodzi do szkoły nie da się odizolować od kontekstu, w którym żyje. Staram się pomagać uczniom w przezwyciężaniu wszelkich trudności, z jakimi muszą się mierzyć - osobistych, rodzinnych, związanych z relacjami z rówieśnikami i dorosłymi, również w problemach edukacyjnych. Uczeń może przyjść do mnie z każdą sprawą, która go trapi. Nie znam wszystkich rozwiązań, ale wiem, gdzie ich szukać.

Joanna Furowicz-Bobrowska: Po półrocznej przerwie powrócił tradycyjny system nauki w budynku szkoły. Dla niektórych osób trudnością może być samo wyjście z domu i przejazd komunikacją miejską. Taka sytuacja może nasilać objawy lękowe. Gabinet psychologa jest miejscem w szkole, gdzie o tych lękach można porozmawiać, gdzie uczeń poczuje się bezpiecznie i uzyska wsparcie i zrozumienie.