Drodzy Uczniowie!

Centrum Edukacji Bezpieczeństwa (CEB) zachęca WAS do wzięcia udziału w VII edycji konkursu „Dlaczego sieci nie lubią śmieci?”. Edukacyjno-ekologiczny konkurs organizowany przez GIWK Sp. z o.o. co roku podkreśla ideę międzynarodowej akcji „Sprzątanie Świata”.

„W pewnym mieście w Europie pojawił się problem…”. Jak rozwinąć te słowa, by stały się początkiem opowiadania z wątkiem środowiskowym?

To zadanie uczestników VII edycji konkursu "Dlaczego sieci nie lubią śmieci?". Tegoroczną edycję przygotowano dla uczniów szkół ponadpodstawowych w wieku 15-18 lat. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 listopada.

WYZWANIE - napisanie opowieści narracyjnej w wybranym krótkim gatunku literackim (np. opowiadanie, nowela, bajka), w której pojawi się wątek środowiskowy, związany z merytorycznym przesłaniem konkursu (czyli niewrzucaniem śmieci do sieci kanalizacji sanitarnej – odpływu WC, umywalki, zlewu, wanny czy prysznica).

NAGRODA - nagranie w formie audiobooka treści pracy wyłonionej przez JURY, która zostanie poddana korekcie językowej, edytorskiej i redakcyjnej. Odczytanie pracy do audiobooka zostanie powierzone profesjonalnemu lektorowi. Audiobook zostanie upubliczniony w terminie do pół roku od zakończenia Konkursu.

Nagrodą dodatkową są bony do salonów Empik (kwoty będą różnić się w zależności od zajętego miejsca – od I do V).

 

WAŻNE!

  • Praca powinna zawierać maksymalnie ok. 9 tys. znaków ze spacjami (5 stronA4 tekstu).
  • Praca powinna powstać w oparciu o materiał merytoryczny.
  • Tematyka i forma są dowolne – może to być np. opowieść obyczajowa, komedia, dramat (melodramat), science fiction, kryminał, thriller lub horror, fantasy.
  • Przygotowując pracę można sugerować się powszechnie znanymi opowiadaniami, jednak oczywiście nie może to być plagiat.
  • Praca powinna zaczynać się od słów „W pewnym mieście w Europie pojawił się problem…”.
  • Przy ocenie Zgłoszeń Konkursowych JURY będzie brać pod uwagę następujące kryteria: zgodność z tematem – trafność, oryginalność/kreatywność, wartość merytoryczna i poprawność językowa.

 

TERMINY

Zgłoszenia przyjmowane są do 15.11.2021 r. do godz. 9:00 w Sekretariacie szkoły. Formularze zgłoszeniowe możecie pobrać z Sekretariatu szkoły, w przypadku, gdy jesteście niepełnoletni, to pamiętajcie, że konieczny jest podpis Waszego rodzica/opiekuna prawnego.

CEB zobowiązuje się zebrać prace wszystkich zainteresowanych uczniów ZSO nr 5, zgodnie z wytycznymi w Regulaminie konkursu, w dn. 15.11.2021 o godz. 9:00, by osobiście przekazać je Organizatorowi w kopercie zbiorczej w wyznaczonym terminie.

Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni przez JURY do 6.12.2021 r.

W załączeniu możecie znaleźć materiał merytoryczny oraz regulamin.

Serdecznie zapraszamy WAS do udziału w konkursie!

 

Zespół Centrum Edukacji Bezpieczeństwa