Edit: 10.11.2020 

Centrum Edukacji Bezpieczeństwa, w imieniu organizatorów konkursu informuje, iż z uwagi na obostrzenia wynikające z sytuacji pandemicznej w Polsce i skierowanie uczniów wszystkich szkół do realizacji zajęć w formule zdalnej, organizatorzy konkursu zdecydowali się przesunąć termin wyznaczony do składania prac konkursowych i określony w regulaminie, jako termin zakończenia konkursu z 13 na 20 listopada 2020 r. Automatycznie zmianie ulega termin ogłoszenia laureatów konkursu z 30 listopada na 7 grudnia 2020 r. 

Dodatkowo, jest prośba by w obecnej sytuacji, w miarę możliwości, przesyłać konkursowe prace drogą pocztową, a nie dostarczać osobiście. Zgodnie z regulaminem, uczniowie mogą sami przesłać swoje prace wpisując dane szkoły, do której uczęszczają. Nie ma obowiązku by prace przesłała szkoła bądź nauczyciel – opiekun uczniów biorących udział w konkursie. 

20.10.2020

Centrum Edukacji Bezpieczeństwa (CEB) zachęca młodzież do wzięcia udziału w VI edycji konkursu „Dlaczego sieci nie lubią śmieci?” organizowanego przez GIWK Sp. z o.o. w związku z akcją „Sprzątanie Świata” oraz w ramach kampanii „Miasto na detoksie” i międzynarodowego projektu FanpLESStic-sea.

Tegoroczna edycja skupia uwagę na idei międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska „Sprzątanie Świata” i zwraca uwagę młodzieży na problem mikroplastiku, czyli cząstek plastiku o wielkości poniżej 5mm, które są obecne w każdym elemencie środowiska.

ADRESACI:

Uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w wieku 15-18 lat.

TERMIN:

Prace należy składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data stempla pocztowego), bądź osobiście do 13 listopada 2020r. do godziny 15:00.

MIEJSCE SKŁADANIA PRAC:

Siedziba GIWK: Gdańsk, ul. Kartuska 201.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe: słuchawki bezprzewodowe, głośnik JBL lub opaska sportowa, a ich prace będą elementem kampanii społecznej, która pojawi się na ulicach Gdańska.

Organizatorzy stawiają na kreatywność, umiejętność wyrażania myśli i uczuć poprzez przekaz plastyczny, gdyż zadaniem konkursowym będzie stworzenie plakatu z ekologicznym przesłaniem
nt. szkodliwości mikroplastiku, bądź sposobów jego eliminacji. Forma jest dowolna: może to być mem, kolaż tekstowy, kolaż zdjęciowy, praca na bazie wycinków z gazet, praca plastyczna dowolną techniką.

 

Regulamin konkursu: http://www.giwk.pl/files/254/130/96/siecismieci_regulamin_2020.pdf

Materiał merytoryczny:http://www.giwk.pl/files/146/40/120/siecismieci_material_merytoryczny.pdf

Formularz zgłoszeniowy: http://www.giwk.pl/files/16/100/7/siecismieci_formularz_2020.pdf

Plakaty na temat szkodliwości mikroplastiku lub sposobów jego eliminacji pojawią się w Gdańsku. Ich autorami będą laureaci 6. edycji gdańskiego konkursu „Dlaczego sieci nie lubią śmieci”.

 

To właśnie Ty możesz zostać autorem plakatu, który pojawi się na Gdańskich ulicach!