W dniu 6 września 2021 r. miało miejsce kolejne spotkanie online partnerów II projektu Erasmus+ "STEM in the Life".  

Celem projektu jest: 

Rozwijanie zamiłowania do nauk ścisłych, umiejętności krytycznego myślenia, kreatywności i tak zwanej intelektualnej ciekawości. 

Oprócz tego, uczniowie będą kształcić umiejętność współpracy w zespole, a także formułowania i rozwiązywania problemów podczas kodowania, zajęć z robotyki, projektowania w 3D i korzystania ze stron Web.2.0. 

Wspólna praca nad projektem niewątpliwie przyczyni się do poszerzenia kręgu znajomych wśród różnych grup narodowościowych i kulturowych, wzmacniając poczucie tolerancji i zrozumienia dla wartości ogólnoeuropejskich 

Ważne są również korzyści wynikające z posługiwania się językiem angielskim jako narzędziem komunikacji w skali międzynarodowej. 

Szkoły reprezentowane w tym projekcie pochodzą z Alcorcon (Hiszpania), z Valdemoro (Hiszpania), z Karaman (Turcja), ze Skopje (Macedonia Północna), z Bukaresztu (Rumunia) i z Gdańska (Polska). Podczas spotkania omawiane były sprawy związane z terminem i organizacją  pierwszej wizyty partnerskiej.  

Ustalono, że na pierwszą mobilność nauczyciele 6 szkół partnerskich spotkają się  w Alcorcon w Hiszpanii w dniach 25-29 października 2021r. Tytuł spotkania: “STEM w XXI wieku”.   

IV LO z OMS  będzie reprezentowane przez Panią Katarzynę Jażdżewską, nauczyciela matematyki i Panią Beatę Walas, nauczyciela języka angielskiego i szkolnego koordynatora projektu. 

Kolejny wyjazd, prawdopodobnie w grudniu 2021r. , (5 uczniów i 2 nauczycieli) będzie miał miejsce w Północnej Macedonii. Tytuł spotkania: “STEM - plakat”