4 października 2021 r. pani Katarzyna Jażdżewska, nauczycielka matematyki i Pani Beata Walas, nauczycielka języka angielskiego, rozpoczęły 5 dniową mobilność C1, drugiego  projektu Erasmus+, w IV LO. Program pierwszego dnia spotkania obejmował:

1.Powitanie gości przez Dyrekcję szkoły, a następnie mini koncert instrumentalny na skrzypcach, perkusji i saksofonie przygotowany przez 3 uczniow szkoły w Alcorcon.

2.Oprowadzanie po budynku szkoły i pokazanie specyfiki nauczania przyszłych zawodów.

3.Zaprezentowanie miast oraz szkół przez partnerów projektu, z uwzględnienie  aspektu STEM.  

4.Wizyta w miejscowym Muzeum Szkła i warsztaty w praktycznym zdobieniu szklanych materiałów.

We wtorek, 5 października 2021, nauczyciele z projektu "STEM in the Life" udali się do miasta Segovia w rejonie Kastylia i Leon, aby poznawać dziedzictwo kulturowe Hiszpanii i jej wspaniałe zabytki: m. in. Akwedukt rzymski z 100r. n. e dostarczający wodę z odległości 15km, a wybudowany z bloków granitowych bez użycia zaprawy, gotycka katedra z XVIl w., zamek-forteca Alkazar z XI w.

W środę, 6 października 2021 r., w ramach ww. projektu odbyły się w zajęcia przeprowadzone w szkole średniej IES Las Musas w Madrycie dla uzdolnionej młodzieży, a następnie uczestniczono w warsztatach robotyki w Muzeum Techniki w Madrycie. 

W czwartek, 7 października 2021, miał miejsce udział w warsztatach terenowych w Toledo w Hiszpanii, zapoznając się z lokalną historią, kulturą, architekturą i zwyczajami. Powiedzenie "Podróże kształcą" pozostaje wciąż aktualne😃

W piątek, 8 października 2021 r., ww. panie ze szkolnego projektu Erasmus +"STEM in the Life" wzięły udział w wykładzie - prezentacji "Rola kobiet w zawodach związanych z STEM". Zajęcia zostaly zorganizowane przez liceum w Alcorcon, szkołę goszczącą partnerów projektu.

Po wykładzie, uczestnicy mobilności otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w tygodniowym szkoleniu w Hiszpanii.

A wieczorem, ostatniego dnia pobytu w Hiszpanii, miała miejsce pożegnalna kolacja z pokazem tańca flamenco.