"Nasi uczniowie wykonali piękne świąteczne kartki z życzenia w języku angielskim. 
Przesyłamy te życzenia dalej do partnerów projektu eTwinning " Today's failure tomorrow's success" do
Turcji, Portugalii, Włoch i na Ukrainę."