"Ja" jako skuteczne narzędzie w komunikacji to hasło opisujące idee przedmiotu "Współczesne media"
w 4 Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku.
Przedmiot "Współczesne media" dla uczniów LO4 to konkretne wyzwania, a też nowe doświadczenia.
Uczniowe klas ID3 i ID4 to pierwsza grupa młodych ludzi w Gdańsku, a nawet w Polsce,
którzy uczęszczają na zajęcia przedmiotowe jakich nie znajdziecie w innych szkołach. Przedmiot pełni funkcję tzw. edukacji ostatniej mili:
dodaje do podstawy programowej istotne elementy wspierające ucznia w kolejnych etapach życia. Bloki tematyczne przedmiotu obejmują: Podstawowę wiedzę o sobie, o ludziach wokół, o społeczeństwie;
Umiejętności autorefleksji i refleksji o sobie, o ludziach wokół, o społeczeństwie;
Pracę twórczą: artykuł, film; Specjalizacje indywidualne. Zajęcia poprowadzą szkoleniowcy i twórcy międzynarodowej Akademii Dynamiczna Tożsamość:
Beata Staszyńska-Hansen i Onno Hansen-Staszyński.
Od 9 lat tworzą autorskie narzędzia dydaktyczne (metody pracy interdyscyplinarnej) łącząc trening umiejetności
z obszaru edukacji medialnej, komunikacji, autoprezentacji i autorefleksji ze wzmacnaniem zasobów interpersonalnych,
otwarcia na drugiego człowieka, kontekst i komunikację. Cele przedmiotu to skutecznie uczyć się: Prezentować siebie; Komunikować z innymi;
Rozumieć media online i technologię; Współpracować. Więcej o przedmiocie na stronie: https://adtstudio.wordpress.com/