"Ja", jako skuteczne narzędzie w komunikacji to hasło opisujące idee przedmiotu "Współczesne media" w 4 Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku.

Przedmiot "Współczesne media" dla uczniów 4 LO to konkretne wyzwania, a też nowe doświadczenia.
Uczniowe klas medialnych to pierwsza grupa młodych ludzi w Gdańsku, a nawet w Polsce,
którzy uczęszczają na zajęcia przedmiotowe jakich nie znajdziecie w innych szkołach.
Przedmiot pełni funkcję tzw. edukacji ostatniej mili:
dodaje do podstawy programowej istotne elementy wspierające ucznia w kolejnych etapach życia.

Bloki tematyczne przedmiotu obejmują:
Podstawowę wiedzę o sobie, o ludziach wokół, o społeczeństwie;
Umiejętności autorefleksji i refleksji o sobie, o ludziach wokół, o społeczeństwie;
Pracę twórczą: artykuł, film;
Specjalizacje indywidualne.

Cele przedmiotu to skutecznie uczyć się:
Prezentować siebie;
Komunikować z innymi;
Rozumieć media online i technologię;
Współpracować.

Zajęcia poprowadzą szkoleniowcy i twórcy międzynarodowej Akademii Dynamiczna Tożsamość:
Beata Staszyńska-Hansen i Onno Hansen-Staszyński.
Od 12 lat tworzą autorskie narzędzia dydaktyczne (metody pracy interdyscyplinarnej) łącząc trening umiejetności
z obszaru edukacji medialnej, komunikacji, autoprezentacji i autorefleksji ze wzmacnaniem zasobów interpersonalnych,
otwarcia na drugiego człowieka, kontekst i komunikację.

Więcej o przedmiocie na stronie: https://adtstudio.wordpress.com/